Nederlands – Individueel

Nederlands

Individueel

✔ Op alle niveaus, een op een, na een persoonlijke afspraak

✔ Maatwerk lessen naar je eigen omstandigheden en voorwaarden

✔ Je beslist zelf over de duur, tijdsinvestering, intensiteit en leerdoelen

✔ Speciaal zeer geschikt voor persoonlijke zakelijke doelen en werkgelegenheid

✔ Voor sollicitatiegesprekken, public relations, sociale interactie en interesse in taal

✔ OnlineLingoAcademy plaatst conversatie in de kern van je taalverwerving

✔ 60 euro per afzonderlijke les; vanaf 10 lessen – 50 euro per les

Individueel A0-A1

Meer

5 hour 49 euro/hour; 10 hour 45 euro/hour; 20 hour 40 euro/hour; 30 hour 37 euro/hour

Individueel A1-A2

Meer

5 hour 49 euro/hour; 10 hour 45 euro/hour; 20 hour 40 euro/hour; 30 hour 37 euro/hour

Individueel A2-B1

Meer

5 hour 49 euro/hour; 10 hour 45 euro/hour; 20 hour 40 euro/hour; 30 hour 37 euro/hour

Individueel B1-B2

Meer

5 hour 50 euro/hour; 10 hour 49 euro/hour; 20 hour 43 euro/hour; 30 hour 40 euro/hour

Individueel B2-C1

Meer

5 hour 50 euro/hour; 10 hour 49 euro/hour; 20 hour 43 euro/hour; 30 hour 40 euro/hour

Individueel C1-C2

Meer

5 hour 50 euro/hour; 10 hour 49 euro/hour; 20 hour 43 euro/hour; 30 hour 40 euro/hour

Contact

Heb je misschien een vraag of wil je ons begroeten? Wij vinden het leuk om van je te horen.

Test Je Niveau

Wil je je huidige niveau in het Nederlands graag weten?
Druk op de knop hieronder.

Boek gratis je eerste les

uw taal gekozen

Leerdoelen:

✔ Je naam spellen
✔ De dagen van de week
✔ Een voorstel doen
✔ Tot honderd tellen
✔ Bestellen en betalen
✔ Een recept lezen en gebruiken
✔ Een persoon beschrijven
✔ Iemand gelukwensen
✔ Vragen naar iemands welbevinden
✔ De tijd zeggen
✔ Je eigen stemming uitdrukken
✔ Winkelen en naar dingen informeren
✔ Over voedsel spreken
✔ Kleurnamen gebruiken
✔ Dingen vergelijken en kopen
✔ Over je huis vertellen
✔ De modale werkwoorden effectief inzetten

 

Dutch

Individueel A0-A1

Beschrijving

Je wordt uitgenodigd om deze cursus te volgen als je een strikt persoonlijke aanpak prettig of belangrijk vindt.

Alle elementen van deze cursus kunnen besproken worden, zodat het volledig maatwerk is, passend bij jouw wensen, ambities en omstandigheden.

In deze cursus zul je kennismaken met de fundamentele regels van de Nederlandse taal. Je zult veel dingen te weten komen over grammaticale principes, uitspraak, en vocabulaire. Op jouw leerweg bieden we het Nederlands op een begrijpelijke manier aan en vol met praktijkvoorbeelden. Je zult snel ontdekken, dat je het geleerde meteen kunt toepassen: Zo leer je letterlijk, terwijl je het echt gebruikt.

We zullen meteen beginnen met spreken, luisteren en converseren, omdat deze vaardigheden de kern van onze aanpak vormen.

Je herhaalt en oefent, terwijl je spreekt en verbetert je vaardigheden bijna spelenderwijs.

Je docent kent jou als een persoon met een individuele leerweg, om  je te begeleiden tot aan de gewenste doelen.

Je oefent en verbetert jezelf terwijl je spreekt, zoals dat jou het beste uitkomt!

Cursus materiaal

Boek: “Nederlands In Gang A0-A2” ISBN: 9 789046 905609

Leerdoelen:

✔ Adjectieven gebruiken in vergelijkingen.
✔ Een woning beschrijven.
✔ Iets ontkennen.
✔ Lichaamsdelen benoemen.
✔ Zeggen, wat je voelt.
✔ Zeggen wat er gebeurd is/ perfect.
✔ Je klachten benoemen bij de dokter.
✔ Zeggen, wat je niet begrijpt.
✔ Zeggen wat ooit gebeurde/ imperfect.
✔ Een eenvoudig gesprek voeren.
✔ Over je werk vertellen.
✔ Iemand een kaartje schrijven.
✔ De weg vragen of zeggen.
✔ Jouw eigen mening geven.
✔ Open/gesloten vragen stellen.
✔ Informatieve teksten volgen.
✔ Iemand vriendelijk danken.
✔ Over een hobby praten/ schrijven.

Dutch

Individueel A1-A2

Beschrijving

Je wordt uitgenodigd om deze cursus te volgen als je een strikt persoonlijke aanpak prettig of belangrijk vindt.

Alle elementen van deze cursus kunnen besproken worden, zodat het volledig maatwerk is, passend bij jouw wensen, ambities en omstandigheden.

In deze cursus zijn de beginselen van het Nederlands reeds bekend: hier wordt de grammatica, het vocabulaire en de uitspraak verder uitgediept. In deze tweede cursus vindt u de essentiële basis van het Nederlands. Door onze benadering zeggen veel cursisten het eigenlijk niet zo’n moeilijke taal te vinden.

Op jouw leerweg bieden we het Nederlands op een begrijpelijke manier aan en vol met praktijkvoorbeelden. Je zult snel ontdekken, dat je het geleerde meteen kunt toepassen: Zo leer je letterlijk, terwijl je het echt gebruikt.

We zullen meteen beginnen met spreken, luisteren en converseren, omdat deze vaardigheden de kern van onze aanpak vormen.

Je herhaalt en oefent, terwijl je spreekt en verbetert je vaardigheden bijna spelenderwijs.

Je docent kent jou als een persoon met een individuele leerweg, om  je te begeleiden tot aan de gewenste doelen.

Je oefent en verbetert jezelf terwijl je spreekt, zoals dat jou het beste uitkomt!

Duur

Op afspraak

Nominale tijdinvestering

Op afspraak en na overleg

Cursus materiaal

Boek: “Nederlands In Gang A0-A2” ISBN: 9 789046 905609

Leerdoelen :

✔ de belangrijkste punten in een gesprek tussen anderen volgen en zelf iets (be)schrijven en zeggen over het onderwerp;
✔ de belangrijkste informatie uit eenvoudig geschreven artikelen halen en daar kort iets over zeggen;
✔ een eenvoudig sollicitatie- of kennismakingsgesprek voeren en jezelf presenteren;
✔ een brief of e-mail schrijven over persoonlijke dingen, je eigen geschiedenis, je wensen e.d.;
✔ de meeste besproken thema’s van een verslaggeving via radio, t.v. of internet volgen en deze kort weergeven;
✔ Schriftelijk in hoofdzaken en met bepalende details weergeven, hoe je je voelt, wat er ergens gebeurd is, wat je daarvan vindt en wat dat voor anderen kan betekenen;
✔ de meest voorkomende conjuncties, werkwoordstijden en – toepassingen, de notie ‘er’ en het gebruik, het relatief pronomen en de passieve vorm redelijk soepel gebruiken, waarbij inversie en de woordvolgorde nagenoeg volledig beheerst worden.

Dutch

Individueel A2-B1

Beschrijving

Je wordt uitgenodigd om deze cursus te volgen als je een strikt persoonlijke aanpak prettig of belangrijk vindt.

Alle elementen van deze cursus kunnen besproken worden, zodat het volledig maatwerk is, passend bij jouw wensen, ambities en omstandigheden.

Terwijl je spreekt en luistert, herhaal en train je je vaardigheden met een zeker gemak en plezier, zoals dat jou het beste uitkomt. Je zult spoedig in staat zijn om alledaagse gesprekken te voeren en je op een elementaire maar adequate wijze uit te drukken. 

Op je weg naar B1 wordt er veel vocabulaire aangeboden en veel teksten nemen aanzienlijk toe in lengte en moeilijkheid. Je zult niettemin snel grammaticale en syntactische structuren gaan gebruiken. Je zult verbaasd zijn over je vooruitgang, terwijl je taal middelen inzet.

We zullen steeds veel spreken en herhalen, want OnlineLingoAcademy beschouwt dit als de sleutel voor je progressie in het Nederlands. Uiteindelijk zul je bij B1 het niveau ‘onafhankelijk gebruiker’ bereiken. Je docent staat je op je weg volledig bij.

Duur

Op afspraak

Nominale Tijdinvestering 

Op afspraak: aanbevolen studietijd; herhalingen, training, conversaties en algemeen huiswerk

Cursus materiaal

Boek: “Nederlands in Actie A2-B1” ISBN: 9 789046 902981

Leerdoelen:

✔ Aan alle punten van de checklist B1 voldoen, m.n. ook waarbij het gaat om specifieke, gedetailleerdere informatie en uitwisseling via schrift en spraak, in monologen en dialogen; ik kan steeds adequaat en met argumenten reageren en ben in staat nuances aan te brengen; een samenvatting te geven en formele brieven af te leveren. 
✔ De moeilijkere teksten, zeker op mijn interessegebied kan ik vrij gemakkelijk lezen en de wat ingewikkeldere uitgesproken teksten begrijp ik behoorlijk goed en kan deze van mijn commentaar voorzien.
✔ Ik onderscheid in informatie duidelijk humor, oordeel, klachten, ironie en ernst, actief en passief. Schema’s en grafieken kan ik naar behoren vertalen in gesproken of geschreven tekst.
✔ Complexere teksten vormen geen beletsel en daarbij onderscheid ik het standpunt van de auteur door argumentatie en in opbouw.
✔ Telefoongesprekken vormen geen probleem, ook niet na een wat onaangename of delicate aanleiding. In onverwachte situaties kan ik me redden. Formele schriften vormen geen probleem. Ik spreek direct en ‘vertaal’ niets meer.
✔ Algemeen en gemakkelijke gebruik maken van conjuncties, adverbia, structuurwoorden van diverse pluimage.
✔ De passieve vorm en toepassingen met modale werkwoorden begrijp ik goed en kan ik aanwenden, naast en in combinatie met ‘er’ en samenhangende noties als het voornaamwoordelijk bijwoord.
✔ Het is me mogelijk een samenhangende tekst te maken over verschillende thema’s met meerdere argumenten en een degelijke opbouw, waar nodig in details, zodat dit het uitdragen van mijn visie ten goede komt.
✔ De werkwoordtijden pas ik doorgaans goed toe en weet waarin zij in contexten van elkaar verschillen.
✔ Het relatief pronomen en de bijhorende syntax dragen bij aan mijn expressie en versterken de kwaliteit van mijn teksten.

 
Dutch

Individueel B1-B2

Beschrijving

Je wordt uitgenodigd om deze cursus te volgen als je een strikt persoonlijke aanpak prettig of belangrijk vindt.

Alle elementen van deze cursus kunnen besproken worden, zodat het volledig maatwerk is, passend bij jouw wensen, ambities en omstandigheden.

Je bent bij aanvang van de cursus in staat op onafhankelijke wijze het Nederlands te gebruiken en kunt onder de meeste omstandigheden linguïstische oplossingen vinden. Je hebt de mogelijkheid om jezelf op een aantal verschillende manieren vrij te uiten, in te stemmen en dingen af te wijzen ten aanzien van diverse onderwerpen. Je kunt krantenartikelen lezen en een keur aan boeken van gemiddelde moeilijkheid. Televisie kijken, radio luisteren, brieven en e-mails schrijven over bekende onderwerpen zijn basisvaardigheden geworden.

Je bent zelfbewuster geworden in je Nederlandstalige omgeving. 

OnlineLingoAcademy helpt je te spreken en traint je vaardigheden en kennis in een doorlopende dialoog. 

Door je zelfvertrouwen kun je steeds meer voortdurende vertalingen uit je moedertaal achterwege laten.

Duur en nominale tijdinvestering

Op afspraak en rekening houdend met effectieve studietijd, herhalingen, training, conversatie en algemeen huiswerk.

Cursus materiaal

Boek : ‘Nederlands op niveau’ B1-B2  ISBN: 9 789046 904411

Leerdoelen:

✔ luisterend alle mogelijke complexe en abstracte gesprekken volgen, voordrachten, technische informatie en deviaties in standaardtaal opnemen en verwerken.
✔ Lezend elke uiting begrijpen; zakelijke informatie; na herlezing of raadpleging van een woordenboek: complexe verbanden in fictie en non-fictie, ook buiten de directe interessesfeer.
✔ Sprekend langere verhalen en samenhangen uit de doeken doen; een duidelijke, gestructureerde uiteenzetting geven, ook onvoorbereid en na onderbrekingen de draad weer oppakken. Beschrijvingen zijn adequaat tot in de details en worden gedragen door zelfvertrouwen in vocabulaire en grammatica.
✔ Converserend  mij uitstekend uitdrukken in allerlei situaties; sociaal, beroepsmatig, emotioneel, humoristisch, ernstig, empathisch en eventueel onder omstandigheden dubbelzinnig…
✔ De reactietijd, na onderbrekingen en storingen is kort en de hervatting probleemloos vloeiend. Je bent overtuigend eveneens in minder bekende onderwerpen, of aan de telefoon.
✔ Schrijvend exact en in het juiste register dingen voorstellen, uiteenzetten, uitleggen, overtuigen, grappen maken en mensen voor ideeën winnen.
✔ Voor complexe gedachten vind ik het juiste vocabulaire, de passende stijl en toon voor de bedoelde werking ook in complexe samenhangen, samenvattingen, verslagen, eveneens  in contexten van beelden, voorstellingen en fantasie. Teksten weerspiegelen bij voorbaat hun effect, omdat beperkingen in taal nagenoeg opgeheven zijn.

Dutch

Individueel B2-C1

Beschrijving

De inschrijving voor deze cursus geschiedt per afspraak. Alle onderdelen van deze cursus kunnen besproken worden. De cursus is werkelijk op maat gemaakt en aangepast aan je wensen, ambities en omstandigheden.

Je bent in nu in staat om het Nederlands onafhankelijk en met zelfvertrouwen in te zetten; je kunt vermoedelijk meestal in allerlei situaties linguïstische oplossingen vinden. Je bent je bewust van de reeks van mogelijkheden jezelf vrij uit te drukken, naar verdere details te informeren, met iets in te stemmen, iets af te keuren. Onderwerpen kunnen heel divers zijn. Krantenartikelen, Wikipedia of een rijk palet aan boeken van redelijke moeilijkheidsgraad vormen geen probleem, net als discussieprogramma’s op radio of t.v. Je schrijft brieven en e-mails over uiteenlopende onderwerpen. Je bent zelfbewust in je vaardigheden en kunt feitelijk volledig in een Nederlandstalige omgeving participeren.

OnlineLingoAcademy staat je terzijde om te spreken en je vaardigheden te trainen in een doorlopende dialoog, waardoor je nu volledig kunt afzien van vertalen uit en naar je moedertaal.

Duur en nominale tijdinvestering

Op afspraak en rekening houdend met effectieve studietijd, herhalingen, training, conversatie en algemeen huiswerk.

Cursus materiaal

Boek: ‘Nederlands naar perfectie’ B2-C1  ISBN: 9 789046 904527

Leerdoel:

✔ Je beheerst alle taalvaardigheden op vergelijkbaar zeer hoog niveau, zoals in de moedertaal.
✔ Eventuele versprekingen zijn niet terug te voeren op een gebrek aan of  een gebrekkig gebruik van taalmiddelen of vocabulaire. 
✔ Je twijfelt doorgaans niet meer over je competenties en je ‘vertaalt’ niets meer in het dagelijks taalgebruik, behalve met een specifiek etymologisch doel.
✔ Je onderhandelt, betoogt, presenteert, geeft je mening of juist niet, stelt voorwaarden en oppert bezwaren, met effectieve inzet van alle gangbare en toepasselijke structuurwoorden en dito vocabulaire in het juiste register.
✔ Je onderhandelt, betoogt, presenteert, geeft je mening of juist niet, stelt voorwaarden en oppert bezwaren, met effectieve inzet van alle gangbare en toepasselijke structuurwoorden en dito vocabulaire in het juiste register.
✔ Je kunt alles, wat je wil,  lezend opnemen,  beschrijven in woord en geschrift, beluisteren en bespreken zonder hindernissen op het gebied van taal.
✔ De uitspraak is zeer accuraat  is passend in omstandigheden van standaardgebruik, waarbij het af en toe wellicht voorkomt, dat iemand kan horen, dat je geen moedertaalspreker of wellicht een regionale spreker bent.
✔ Dit staat geheel en al los van de andere taalvaardigheden: deze zijn volledig vergelijkbaar met die van een standaardtaalgebruiker en niet zelden, beter.

Dutch

Individueel C1-C2

Beschrijving

 De inschrijving voor deze cursus geschiedt per afspraak. Alle onderdelen van deze cursus kunnen besproken worden. De cursus is werkelijk op maat gemaakt en aangepast aan je wensen, ambities en omstandigheden. 

Op dit hoge taalniveau is er duidelijk sprake van een directe weergave van je persoonlijke talenten en leeromstandigheden. Uiteindelijk zul je het Nederlands beheersen op een vergelijkbaar hoog niveau als je moedertaal. Hierin is uiteraard een diep begrip voor conventies en de cultureel-maatschappelijke context inbegrepen.

Je beheerst Nederlands zoals je moedertaal en bent geheel zelfbewust in je taalpraktijk. Je zult altijd linguïstische en creatieve oplossingen vinden in alle omstandigheden, waar taal iets kan uitrichten. Je bent je bewust van de grote variatie aan uitdrukkingsmogelijkheden, om specifieke details te vragen en te beantwoorden, van instemming en afkeuring blijk te geven, alsook een persoonlijke, gefundeerde mening kenbaar te maken. Alle artikelen in kranten, Wikipedia en een waaier aan boeken met uiteenlopende onderwerpen vormen geen enkel probleem, net zomin als beluisterde bronnen. Zelfgeschreven producties worden niet door gebreken in taalvaardigheid belemmerd. Je kunt volledig in een Nederlandstalige omgeving participeren. 

OnlineLingoAcademy helpt je te spreken, je vaardigheden te trainen en versterken tot op het hoogste niveau. Vertalingen naar en van de moedertaal zijn volstrekt overbodig geworden.

Duur en nominale tijdinvestering

Op afspraak en rekening houdend met effectieve studietijd, herhalingen, training, conversatie en algemeen huiswerk.

Cursus materiaal

Diverse artikelen, boeken e.d. afhankelijk van het interessegebied van de cursist

Contact