Over de cursussen

Meer

Over De Cursussen

Al onze cursussen komen volledig overeen met het Europese Referentiekader voor Buitenlandse Talen (ERK-CEFR).

Dit betreft de inhoud en het niveau van taalvaardigheid en de internationale vergelijkbaarheid. Voor informatie zie https://www.coe.int en het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader – online versie op ‘Taalunieversum’.

Het ERK (CEFR) beschrijft de 5 taalvaardigheden: Luisteren; Lezen, Schrijven; Spreken en Gesprekken voeren. De niveaus lopen van A- Beginner, naar B-onafhankelijk gebruiker, tot C- vaardig gebruiker.

Over Nederlands:

Op zijn of haar niveau – A,  B of C – is iedere taalstudent ‘laag’ of ‘hoog’ taalvaardig. De onafhankelijke Taalgebruiker vindt qua niveau aansluiting bij de eisen van het officiële Staatsexamen Nederlands, Programma I (B1) en Programma II (B2). Deze internationale schaal helpt om je taalvaardigheid te meten en je persoonlijke doelen te stellen – afhankelijk van de ambities en de eisen, waaraan je wil voldoen. Het ligt voor de hand, dat je het voorafgaande niveau helemaal hebt bereikt. Ieder kan zijn huidige niveau zelf testen. Wij adviseren echter met klem om een kosteloze intake met de docent te plannen omdat dit zonder twijfel de meest betrouwbare manier is om te niveau te bepalen.

Wij bieden de 6 taalniveaus aan in 4 verschillende leervormen.

Basis                      Lessen in een kleine groep: op maandag en vrijdag: twee dagen x twee uren

Intensief               Lessen in een kleine groep: op maandag, woensdag en vrijdag: drie dagen x twee uren.

Woensdag voorziet in extra conversatie, discussies, luisteren, herhaling en presentaties

Zelfstudie begeleid    In kleine groep studeer je zelf o.a. met gesproken en geschreven weekopdrachten. Herhalingen en spreeksessies in samenwerking met medecursisten. Iedere week twee uur in de groep samen met de docent.

Individueel                Volledig persoonlijke cursus. Op afspraak en 100% maatwerk: frequentie, duur, intensiteit en doelen. Voor werknemers van organisaties en bedrijfsleven zeer geschikt. Nadruk: schrijven, spreken, conversatie en presenteren.

Over Bulgaars:

Wij bieden u Bulgaars – Nederlands en Nederlands – Bulgaars aan op 4 verschillende niveaus:

Beginner naar A1 (laag); naar A2 (hoog); Naar B1 (Laag) en B2 (hoog). Dit is mogelijk in twee

Leervormen (Formats): Basis en Individueel.