Course Details

Last Update:

juni 2, 2022

Review:
0(0)

Over cursus

In deze cursus doe je de meeste dingen zelf. Je bereidt de lessen voor, net als de oefeningen en opdrachten, zowel in geschreven als gesproken vorm. Eenmaal per week is er een online-bijeenkomst voor vragen, opmerkingen, conversaties en spreekbeurten, ook ter beoordeling. 

Op dit hoge taalniveau is er duidelijk sprake van een directe weergave van je persoonlijke talenten en leeromstandigheden. Uiteindelijk zul je het Nederlands beheersen op een vergelijkbaar hoog niveau als je moedertaal. Hierin is uiteraard een diep begrip voor conventies en de cultureel-maatschappelijke context inbegrepen.

Je beheerst Nederlands zoals je moedertaal en bent geheel zelfbewust in je taalpraktijk. Je zult altijd linguïstische en creatieve oplossingen vinden in alle omstandigheden, waar taal iets kan uitrichten. Je bent je bewust van de grote variatie aan uitdrukkingsmogelijkheden, om specifieke details te vragen en te beantwoorden, van instemming en afkeuring blijk te geven, alsook een persoonlijke, gefundeerde mening kenbaar te maken. Alle artikelen in kranten, Wikipedia en een waaier aan boeken met uiteenlopende onderwerpen vormen geen enkel probleem, net zomin als beluisterde bronnen. Zelfgeschreven producties worden niet door gebreken in taalvaardigheid belemmerd. Je kunt volledig in een Nederlandstalige omgeving participeren. 

OnlineLingoAcademy helpt je te spreken, je vaardigheden te trainen en versterken tot op het hoogste niveau. Vertalingen naar en van de moedertaal zijn volstrekt overbodig geworden.

DUUR

Dit is een cursus van 6 weken van wekelijks 1 les van 2 uur; totale duur 12 uren.

De kleine groep heeft ten hoogste 8 deelnemers.

Nominale tijdsinvestering

Tenminste 30 uren zijn aanbevolen voor herhaling, training, conversatie en algemeen huiswerk.

Toon meer

Cursusdoelen

  • Je beheerst alle taalvaardigheden op vergelijkbaar zeer hoog niveau, zoals in de moedertaal. Eventuele versprekingen zijn niet terug te voeren op een gebrek aan of een gebrekkig gebruik van taalmiddelen of vocabulaire. Je twijfelt doorgaans niet meer over je competenties en je ‘vertaalt’ niets meer in het dagelijks taalgebruik, behalve met een specifiek etymologisch doel. Je onderhandelt, betoogt, presenteert, geeft je mening of juist niet, stelt voorwaarden en oppert bezwaren, met effectieve inzet van alle gangbare en toepasselijke structuurwoorden en dito vocabulaire in het juiste register.
  • Je bent gevoelig geworden voor de taal ‘tussen de regels’; je begrijpt en past zelf dubbelzinnigheden toe, taalgrapjes, ironie en hyperbolische formuleringen. Je kunt alles, wat je wil, lezend opnemen, beschrijven in woord en geschrift, beluisteren en bespreken zonder hindernissen op het gebied van taal. De uitspraak is zeer accuraat is passend in omstandigheden van standaardgebruik, waarbij het af en toe wellicht voorkomt, dat iemand kan horen, dat je geen moedertaalspreker of wellicht een regionale spreker bent. Dit staat geheel en al los van de andere taalvaardigheden: deze zijn volledig vergelijkbaar met die van een standaardtaalgebruiker en niet zelden, beter.
425.00
  • Docent
    Raphael Vossen
  • Taal
    Nederlands

Payment :

img

Studieboek niet inbegrepen

  • Diverse bronnen, artikelen, gericht op de taalontwikkeling en interessegebieden van de cursisten.