Course Details

Dutch language learning Zelfstudie begeleid
Begeleide Zelfstudie B1/B2-B2 II
Last Update:

juni 2, 2022

Review:
0(0)

Over cursus

In deze cursus doe je de meeste dingen zelf. Je bereidt de lessen voor, net als de oefeningen en opdrachten, zowel in geschreven als gesproken vorm. Eenmaal per week is er een online-bijeenkomst voor vragen, opmerkingen, conversaties en spreekbeurten, ook ter beoordeling.

 Je bent inmiddels in staat het Nederlands ‘onafhankelijk’ te gebruiken en kunt onder de meeste omstandigheden linguïstische oplossingen vinden. Je hebt de mogelijkheid om jezelf op een aantal verschillende manieren vrij te uiten, details te vragen en te benoemen, in te stemmen en dingen af te wijzen ten aanzien van diverse onderwerpen. Je kunt krantenartikelen lezen en een keur aan boeken van gemiddelde moeilijkheid. Televisie kijken, radio luisteren, brieven en e-mails schrijven over bekende onderwerpen zijn basisvaardigheden geworden.

Je bent zelfbewuster geworden in je Nederlandstalige omgeving. 

OnlineLingoAcademy helpt je te spreken en traint je vaardigheden en kennis in een doorlopende dialoog. 

Door je zelfvertrouwen kun je steeds meer voortdurende vertalingen uit je moedertaal achterwege laten.

Vanwege de grote hoeveelheden teksten en de verwerkingstijd is deze route van B1 naar B2 in twee stappen onderverdeeld: Dit is de tweede stap.

DUUR

Dit is een cursus van 6 weken van wekelijks 1 les van 2 uur; totale duur 12 uren.

De kleine groep heeft ten hoogste 8 deelnemers.

Nominale tijdsinvestering

Tenminste 30 uren zijn aanbevolen voor herhaling, training, conversatie en algemeen huiswerk.

Toon meer

Cursusdoelen

 • Aan alle punten van de checklist B1 voldoen, m.n. ook waarbij het gaat om specifieke, gedetailleerdere informatie en uitwisseling via schrift en spraak, in monologen en dialogen;
 • Ik kan steeds adequaat en met argumenten reageren en ben in staat nuances aan te brengen;
 • Een samenvatting te geven en formele brieven af te leveren.
 • De moeilijkere teksten, zeker op mijn interessegebied kan ik vrij gemakkelijk lezen en de wat ingewikkeldere uitgesproken teksten begrijp ik behoorlijk goed en kan deze van mijn commentaar voorzien.
 • Ik onderscheid in informatie duidelijk humor, oordeel, klachten, ironie en ernst, actief en passief.
 • Schema’s en grafieken kan ik naar behoren vertalen in gesproken of geschreven tekst.
 • Complexere teksten vormen geen beletsel en daarbij onderscheid ik het standpunt van de auteur door argumentatie en in opbouw.
 • Telefoongesprekken vormen geen probleem, ook niet na een wat onaangename of delicate aanleiding.
 • In onverwachte situaties kan ik me redden.
 • Formele schriften vormen geen probleem. Ik spreek direct en ‘vertaal’ niets meer.
 • Algemeen en gemakkelijke gebruik maken van conjuncties, adverbia, structuurwoorden van diverse pluimage.
 • De passieve vorm en toepassingen met modale werkwoorden begrijp ik goed en kan ik aanwenden, naast en in combinatie met ‘er’ en samenhangende noties als het voornaamwoordelijk bijwoord.
 • Het is me mogelijk een samenhangende tekst te maken over verschillende thema’s met meerdere argumenten en een degelijke opbouw, waar nodig in details, zodat dit het uitdragen van mijn visie ten goede komt.
 • De werkwoordtijden pas ik doorgaans goed toe en weet waarin zij in contexten van elkaar verschillen.
 • Het relatief pronomen en de bijhorende syntax dragen bij aan mijn expressie en versterken de kwaliteit van mijn teksten.
190.00
 • Docent
  Raphael Vossen
 • Taal
  Nederlands

Payment :

img

Studieboek niet inbegrepen

 • Boek : ‘Nederlands op niveau’ B1-B2 - ISBN: 9 789046 904411