Dutch individual courses

Dutch

Individual Courses

✔ On all levels, entirely personal and resulting from deliberation;

✔ Lessons are tailor-made to your conditions and preferences;

✔ You decide about the duration, nominal time-investment, intensity and learning objectives;

✔ Particularly suited for personal goals like employment, business,

✔ Interviews, social and public relations, linguistic interest.

✔ OnlineLingoAcademy strategically places conversation in the centre of the language learning.

✔ 60 euro per single lesson; 10 lessons or more – 50 euro per single lesson

Explore

Our Course levels

Individual A0-A1

Learn more

Individual A1-A2

Learn more

Individual A2-B1

Learn more

Individual B1-B2

Learn more

Individual B2-C1

Learn more

Individual C1-C2

Learn more

Contact Us

Please, send us a message, or your request for a tender offer

Test your level

Would you like t know your current Dutch language level? Push the button below. You’ll receive feedback ( free of charge) on the result and an advisory suggestion about wich language level suits you best.

Course goals:

Spell your name the days of the week.
Propose things to someone count up to 100.
Order and pay.
Read and use a recipe.
Describe a person.
Congratulate someone.
Ask how somebody feels.
Tell the time.
Express your personal mood.
Go shopping and ask about products
Speak about food.
Use the names of the colours.
✔ Compare things and goods
Describe and buy things.
Tell about your home and house use the modal verbs properly

Dutch

Individual A0-A1

Description

You are invited to attend this language course if you are interested in a personal treatment; all aspects of the course can be negotiated; so it is tailor-made to your desires, ambitions and conditions.

In general, you’ll learn the basics of the Dutch language in this course. In this course, you’ll be introduced to the underlaying basics of the Dutch language. You’ll get to know more about the principles of the grammar, pronunciation and vocabulary. On your learning path we offer you Dutch in a comprehensive way and with an abundance of actual use: you soon will discover that you can implement instantly what’s presented to you during the course. You make a learning-practice by employment in a literal manner.

We will start right away with conversating and hold on to it, because both listening and speaking are in the centre of the OnlineLingoAcademy approach.

You rehearse and explore while you speak and will improve your skills with ease and joy.

Your teacher will know you as a person on an individual learning path: we will guide you to whatever in Dutch you desire to achieve.

You train while you speak and improve your skills, as it suits you best!

Course materials

Suggested book: “Nederlands In Gang A0-A2” ISBN: 9 789046 905609

Course goals:

In general : FIT IN – A2 LEERDOELEN in herkenbare taalhandelingen – of doe de A2 toets

✔ Adjectieven gebruiken in vergelijkingen.
✔ Een woning beschrijven.
✔ Iets ontkennen.
✔ Lichaamsdelen benoemen.
✔ Zeggen, wat je voelt.
✔ Zeggen wat er gebeurd is/ perfect.
✔ Je klachten benoemen bij de dokter.
✔ Zeggen, wat je niet begrijpt.
✔ Zeggen wat ooit gebeurde/ imperfect.
✔ Een eenvoudig gesprek voeren.
✔ Over je werk vertellen.
✔ Iemand een kaartje schrijven.
✔ De weg vragen of zeggen.
✔ Jouw eigen mening geven.
✔ Open/gesloten vragen stellen.
✔ Informatieve teksten volgen.
✔ Iemand vriendelijk danken.
✔ Over een hobby praten/ schrijven.

Dutch

Individual A1-A2

Description

You can attend this individual course only after an appointment; All aspects of the course can be negotiated; so it is tailor-made to your desires, ambitions and conditions.

In this course the basics of the Dutch language are already familiar to you and you will be able to pick up further information about the principles of the grammar, pronunciation and vocabulary. In this second course the complete basics of Dutch language will be presented to you. Because of our approach, many students admit Dutch isn’t in fact a difficult language .

On your learning path we offer you Dutch in a comprehensive way and with an abundance of actual use: you soon will discover that you can implement instantly what’s presented to you during the course. You make a learning-practice by employment in a literal manner.

Our daily routine are all aspects of conversating, because both listening and speaking are in the centre of the OnlineLingoAcademy approach.

You rehearse and explore while you speak and will improve your skills with ease and joy.

Your teacher will know you as a course-member on an individual learning path: we will guide you to whatever in Dutch you desire to achieve.

Duration

By appointment

Nominal time-investment

By appointment and resulting from deliberation

Course materials

Suggested book: “Nederlands In Gang A0-A2” ISBN: 9 789046 905609

Course goals:

✔ de belangrijkste punten in een gesprek tussen anderen volgen en zelf iets (be)schrijven en zeggen over het onderwerp;
✔ de belangrijkste informatie uit eenvoudig geschreven artikelen halen en daar kort iets over zeggen;
✔ een eenvoudig sollicitatie- of kennismakingsgesprek voeren en jezelf presenteren;
✔ een brief of e-mail schrijven over persoonlijke dingen, je eigen geschiedenis, je wensen e.d.;
✔ de meeste besproken thema’s van een verslaggeving via radio, t.v. of internet volgen en deze kort weergeven;
✔ Schriftelijk in hoofdzaken en met bepalende details weergeven, hoe je je voelt, wat er ergens gebeurd is, wat je daarvan vindt en wat dat voor anderen kan betekenen;
✔ de meest voorkomende conjuncties, werkwoordstijden en – toepassingen, de notie ‘er’ en het gebruik, het relatief pronomen en de passieve vorm redelijk soepel gebruiken, waarbij inversie en de woordvolgorde nagenoeg volledig beheerst worden.

Dutch

Individual A2-B1

Description

You can attend this individual course only by appointment: all aspects of the course can be negotiated; so it is really tailor-made to your desires, ambitions and conditions.

You rehearse and explore while you speak and improve your skills with ease and joy, as it suits you best! You will be able to have everyday conversations and to express yourself in an elementary, but adequate way.

On your way to B1, we offer you a great deal of vocabulary. All spoken and written texts will increase in length and difficulty. Besides that, you will adapt grammatical and syntactical structures into your language practise: You will be

the witness of your progress, by using the formal syntax, conjunctions, adverbs etc. All this comes with a lot of rehearsing and the practical use in spoken communication. Because of the quantity and the necessary processing time, we offer you the A2-B1 route in two steps. This is the first step

As stated before, you’ll have many conversations, because OnlineLingoAcademy considers this to be the key to your progress in language skills. You gradually develop your performance in Dutch to the level of ‘independent language user’. Your teacher will support you all the way.

Duration

By appointment only

Nominal time-investment

By appointment recommended studying time for rehearsing, training, conversations and general homework.

Course materials

Suggested book: “Nederlands in Actie A2-B1” ISBN: 9 789046 902981

Course goals:

✔ Aan alle punten van de checklist B1 voldoen, m.n. ook waarbij het gaat om specifieke, gedetailleerdere informatie en uitwisseling via schrift en spraak, in monologen en dialogen; ik kan steeds adequaat en met argumenten reageren en ben in staat nuances aan te brengen; een samenvatting te geven en formele brieven af te leveren. 
✔ De moeilijkere teksten, zeker op mijn interessegebied kan ik vrij gemakkelijk lezen en de wat ingewikkeldere uitgesproken teksten begrijp ik behoorlijk goed en kan deze van mijn commentaar voorzien.
✔ Ik onderscheid in informatie duidelijk humor, oordeel, klachten, ironie en ernst, actief en passief. Schema’s en grafieken kan ik naar behoren vertalen in gesproken of geschreven tekst.
✔ Complexere teksten vormen geen beletsel en daarbij onderscheid ik het standpunt van de auteur door argumentatie en in opbouw.
✔ Telefoongesprekken vormen geen probleem, ook niet na een wat onaangename of delicate aanleiding. In onverwachte situaties kan ik me redden. Formele schriften vormen geen probleem. Ik spreek direct en ‘vertaal’ niets meer.
✔ Algemeen en gemakkelijke gebruik maken van conjuncties, adverbia, structuurwoorden van diverse pluimage.
✔ De passieve vorm en toepassingen met modale werkwoorden begrijp ik goed en kan ik aanwenden, naast en in combinatie met ‘er’ en samenhangende noties als het voornaamwoordelijk bijwoord.
✔ Het is me mogelijk een samenhangende tekst te maken over verschillende thema’s met meerdere argumenten en een degelijke opbouw, waar nodig in details, zodat dit het uitdragen van mijn visie ten goede komt.
✔ De werkwoordtijden pas ik doorgaans goed toe en weet waarin zij in contexten van elkaar verschillen.
✔ Het relatief pronomen en de bijhorende syntax dragen bij aan mijn expressie en versterken de kwaliteit van mijn teksten.

 
Dutch

Individual B1-B2

Description

You can attend this course only after an appointment; all aspects of the course can be negotiated; so it is really tailor-made to your desires, ambitions and conditions.

You are able to use Dutch independently.  You are aware of a variation of means to express yourself freely, to ask for further details, to  agree or disagree on different topics. You can read any newspaper or a variety of books of average difficulty, watch the television, listen to the radio, write letters and emails about familiar themes. You are confident in your present performance and you can in fact participate in a Dutch-spoken environment. OnlineLingoAcademy helps you to speak and trains your skills and knowledge by a continuous dialog. You become self-confident in using Dutch and you increasingly may abstain from translating your native language into Dutch.

Because of the large quantity of texts and the necessary processing time, this B1-B2 route is divided in two steps. This is the first one.

Duration

By appointment

Nominal time-investment

By appointment recommended studying time for rehearsing, training, conversations and general homework.

Course materials

Book : ‘Nederlands op niveau’ B1-B2  ISBN: 9 789046 904411

Course goals:

✔ luisterend alle mogelijke complexe en abstracte gesprekken volgen, voordrachten, technische informatie en deviaties in standaardtaal opnemen en verwerken.
✔ Lezend elke uiting begrijpen; zakelijke informatie; na herlezing of raadpleging van een woordenboek: complexe verbanden in fictie en non-fictie, ook buiten de directe interessesfeer.
✔ Sprekend langere verhalen en samenhangen uit de doeken doen; een duidelijke, gestructureerde uiteenzetting geven, ook onvoorbereid en na onderbrekingen de draad weer oppakken. Beschrijvingen zijn adequaat tot in de details en worden gedragen door zelfvertrouwen in vocabulaire en grammatica.
✔ Converserend  mij uitstekend uitdrukken in allerlei situaties; sociaal, beroepsmatig, emotioneel, humoristisch, ernstig, empathisch en eventueel onder omstandigheden dubbelzinnig…
✔ De reactietijd, na onderbrekingen en storingen is kort en de hervatting probleemloos vloeiend. Je bent overtuigend eveneens in minder bekende onderwerpen, of aan de telefoon.
✔ Schrijvend exact en in het juiste register dingen voorstellen, uiteenzetten, uitleggen, overtuigen, grappen maken en mensen voor ideeën winnen.
✔ Voor complexe gedachten vind ik het juiste vocabulaire, de passende stijl en toon voor de bedoelde werking ook in complexe samenhangen, samenvattingen, verslagen, eveneens  in contexten van beelden, voorstellingen en fantasie. Teksten weerspiegelen bij voorbaat hun effect, omdat beperkingen in taal nagenoeg opgeheven zijn.

Dutch

Individual B2-C1

Description

You can attend this course only after an appointment; all aspects of the course can be negotiated; so it is really tailor-made to your desires, ambitions and conditions. Because of the large quantity of texts and the necessary processing time, this B2-C1 route is divided in two steps. This is the first one.

 You are able to use Dutch independently and self-confident;  you are also likely to find linguistic solutions in all circumstances.  You are aware of a variation of means to express yourself freely, to ask for further details, to  agree or disagree on different topics. You can read any newspaper, articles in Wikipedia or a wide range of books of some difficulty; you can watch and understand any discussion-programs on television, listen to speech on the radio, write letters and emails about all kinds of themes. You are confident in your present performance and you can in fact participate completely in a Dutch-spoken environment.

OnlineLingoAcademy helps you to speak and trains your skills and knowledge by a continuous dialog. You are self-confident in using Dutch and you are likely to abstain at all from translating your native language into Dutch.

Duration

By appointment

Nominal time-investment

Recommended studying time for rehearsing, training, conversations and general homework by appointment.

Course materials

Book : ‘Nederlands naar perfectie’ B2-C1  ISBN: 9 789046 904527

Course goals:

✔ Je beheerst alle taalvaardigheden op vergelijkbaar zeer hoog niveau, zoals in de moedertaal.
✔ Eventuele versprekingen zijn niet terug te voeren op een gebrek aan of  een gebrekkig gebruik van taalmiddelen of vocabulaire. 
✔ Je twijfelt doorgaans niet meer over je competenties en je ‘vertaalt’ niets meer in het dagelijks taalgebruik, behalve met een specifiek etymologisch doel.
✔ Je onderhandelt, betoogt, presenteert, geeft je mening of juist niet, stelt voorwaarden en oppert bezwaren, met effectieve inzet van alle gangbare en toepasselijke structuurwoorden en dito vocabulaire in het juiste register.
✔ Je onderhandelt, betoogt, presenteert, geeft je mening of juist niet, stelt voorwaarden en oppert bezwaren, met effectieve inzet van alle gangbare en toepasselijke structuurwoorden en dito vocabulaire in het juiste register.
✔ Je kunt alles, wat je wil,  lezend opnemen,  beschrijven in woord en geschrift, beluisteren en bespreken zonder hindernissen op het gebied van taal.
✔ De uitspraak is zeer accuraat  is passend in omstandigheden van standaardgebruik, waarbij het af en toe wellicht voorkomt, dat iemand kan horen, dat je geen moedertaalspreker of wellicht een regionale spreker bent.
✔ Dit staat geheel en al los van de andere taalvaardigheden: deze zijn volledig vergelijkbaar met die van een standaardtaalgebruiker en niet zelden, beter.

Dutch

Individual C1-C2

Description

You can attend this course only after an appointment; all aspects of the course can be negotiated; so it is really tailor-made to your desires, ambitions and conditions.

On this high level your talents and learning conditions will be clearly reflected. You will eventually speak Dutch on the level as your native language. This involves also a profound understanding of the conventions of the cultural environment and society.

You are able to use Dutch like your native language and are completely self-confident;  you are also likely to find linguistic and creative solutions in all circumstances.  You are aware of a variation of means to express yourself freely, to ask for further details, to  agree or disagree on different topics and express a personal and well-founded opinion. You can read any newspaper, whatever articles in Wikipedia or a wide range of books; you can watch and understand any discussion-programs on television, listen to speech on the radio, write letters and emails about all kinds of themes. You are confident in your present performance and you can in fact participate completely in a Dutch-spoken environment.

OnlineLingoAcademy helps you to speak and trains your skills and knowledge by a continuous dialog. You are self-confident in using Dutch and you abstain entirely from translating your native language into Dutch.

Duration

By appointment

Nominal time-investment

Recommended studying time for rehearsing, training, conversations and general homework by appointment.

Course materials

Variety of books and articles

Contact Us