Course Details

Last Update:

May 18, 2022

Review:
0(0)

About Course

On this high level your talents and learning conditions will be clearly reflected. You will eventually speak Dutch on virtually the same level as your native language. This involves also a profound understanding of the conventions of the cultural environment and society.

You are able to use Dutch like your native language and are completely self-confident; you are also likely to find linguistic and creative solutions in all circumstances. You are aware of a variation of means to express yourself freely, to ask for any further details, to agree or disagree on different topics and express a personal and well-founded opinion. You can read any newspaper, whatever articles in Wikipedia or a wide range of books; you can watch and understand all sorts of discussion-programs on television, listen to speech on the radio, write letters and emails about all kinds of themes. You are confident in your present performance and you can in fact participate completely in a Dutch-spoken environment.

OnlineLingoAcademy helps you to speak and trains your skills and knowledge by a continuous dialog. You are self-confident in using Dutch and you abstain entirely from translating your native language into Dutch.

Duration

This is a 7,5 weeks-course with 2 lessons of 2 hours every week. Total meetings 30 hours

The lessons in a small group are limited to 8 course members, on Monday and Friday

Nominal time-investment

At least 30 hours of studying time is recommended for rehearsing, training, conversations and general homework.

Show More

What Will You Learn?

  • Je beheerst alle taalvaardigheden op vergelijkbaar zeer hoog niveau, zoals in de moedertaal. Eventuele versprekingen zijn niet terug te voeren op een gebrek aan of een gebrekkig gebruik van taalmiddelen of vocabulaire. Je twijfelt doorgaans niet meer over je competenties en je ‘vertaalt’ niets meer in het dagelijks taalgebruik, behalve met een specifiek etymologisch doel. Je onderhandelt, betoogt, presenteert, geeft je mening of juist niet, stelt voorwaarden en oppert bezwaren, met effectieve inzet van alle gangbare en toepasselijke structuurwoorden en dito vocabulaire in het juiste register.
  • Je bent gevoelig geworden voor de taal ‘tussen de regels’; je begrijpt en past zelf dubbelzinnigheden toe, taalgrapjes, ironie en hyperbolische formuleringen. Je kunt alles, wat je wil, lezend opnemen, beschrijven in woord en geschrift, beluisteren en bespreken zonder hindernissen op het gebied van taal. De uitspraak is zeer accuraat is passend in omstandigheden van standaardgebruik, waarbij het af en toe wellicht voorkomt, dat iemand kan horen, dat je geen moedertaalspreker of wellicht een regionale spreker bent. Dit staat geheel en al los van de andere taalvaardigheden: deze zijn volledig vergelijkbaar met die van een standaardtaalgebruiker en niet zelden, beter.
490.00
  • Teacher
    Raphael Vossen
  • Language
    Dutch

Payment :

img

Textbook not included

  • Variety of books and articles