Course Details

Dutch language learning Guided self-study
Guided self-study B1-B1/B2 I
Last Update:

May 17, 2022

Review:
0(0)

About Course

This is a course in which you are mainly in charge yourself. You prepare the lessons ( in advance), do the exercises and other tasks, written and spoken etc. Once a week there is a meeting with the teacher and fellow students for questions, remarks and conversations about designated themes.

You are able to use Dutch independently.  You are aware of a variation of means to express yourself freely, to ask for further details, to  agree or disagree on different topics. You can read any newspaper or a variety of books of average difficulty, watch the television, listen to the radio, write letters and emails about familiar themes. You are confident in your present performance and you can in fact participate in a Dutch-spoken environment. OnlineLingoAcademy helps you to speak and trains your skills and knowledge by a continuous dialog. You become self-confident in using Dutch and you increasingly may abstain from translating your native language into Dutch.

Because of the large quantity of texts and the necessary processing time, this B1-B2 route is divided in two steps. This is the first one.

Duration

This is a weeks-course with 1 lessons of 2 hours every week. Total meetings 6 hours

The lessons in a small group are limited to 8 course members, on Monday and Friday

Nominal time-investment

At least 30 hours of studying time is recommended for rehearsing, training, conversations and general homework.

Show More

What Will You Learn?

 • Aan alle punten van de checklist B1 voldoen, m.n. ook waarbij het gaat om specifieke, gedetailleerdere informatie en uitwisseling via schrift en spraak, in monologen en dialogen;
 • Ik kan steeds adequaat en met argumenten reageren en ben in staat nuances aan te brengen; een samenvatting te geven en formele brieven af te leveren.
 • De moeilijkere teksten, zeker op mijn interessegebied kan ik vrij gemakkelijk lezen en de wat ingewikkeldere uitgesproken teksten begrijp ik behoorlijk goed en kan deze van mijn commentaar voorzien.
 • Ik onderscheid in informatie duidelijk humor, oordeel, klachten, ironie en ernst, actief en passief.
 • Schema’s en grafieken kan ik naar behoren vertalen in gesproken of geschreven tekst.
 • Complexere teksten vormen geen beletsel en daarbij onderscheid ik het standpunt van de auteur door argumentatie en in opbouw.
 • Telefoongesprekken vormen geen probleem, ook niet na een wat onaangename of delicate aanleiding.
 • In onverwachte situaties kan ik me redden.
 • Formele schriften vormen geen probleem. Ik spreek direct en ‘vertaal’ niets meer.
 • Algemeen en gemakkelijke gebruik maken van conjuncties, adverbia, structuurwoorden van diverse pluimage.
 • De passieve vorm en toepassingen met modale werkwoorden begrijp ik goed en kan ik aanwenden, naast en in combinatie met ‘er’ en samenhangende noties als het voornaamwoordelijk bijwoord.
 • Het is me mogelijk een samenhangende tekst te maken over verschillende thema’s met meerdere argumenten en een degelijke opbouw, waar nodig in details, zodat dit het uitdragen van mijn visie ten goede komt.
 • De werkwoordtijden pas ik doorgaans goed toe en weet waarin zij in contexten van elkaar verschillen.
 • Het relatief pronomen en de bijhorende syntax dragen bij aan mijn expressie en versterken de kwaliteit van mijn teksten.
190.00
 • Teacher
  Raphael Vossen
 • Language
  Dutch

Payment :

img

Textbook not included

 • Book : ‘Nederlands op niveau’ B1-B2 - ISBN: 9 789046 904411