Course Details

Last Update:

April 14, 2022

Review:
0(0)

About Course

Course Start:

Because of the large quantity of texts and the necessary processing time, this B2-C1 route is divided in two steps. This is the second one.

You are able to use Dutch independently and self-confident; you are also likely to find linguistic solutions in all circumstances. You are aware of a variation of means to express yourself freely, to ask for further details, to agree or disagree on different topics. You can read any newspaper, articles in Wikipedia or a wide range of books of some difficulty; you can watch and understand any discussion-programs on television, listen to speech on the radio, write letters and emails about all kinds of themes. You are confident in your present performance and you can in fact participate completely in a Dutch-spoken environment.

OnlineLingoAcademy helps you to speak and trains your skills and knowledge by a continuous dialog. You are self-confident in using Dutch and you are likely to abstain entirely from translating your native language into Dutch.

Duration

This is a 4 weeks-course with 2 lessons of 2 hours every week. Total meetings 15 hours

The lessons in a small group are limited to 8 course members, on Monday and Friday

Nominal time-investment

At least 30 hours of studying time is recommended for rehearsing, training, conversations and general homework.

Test your level

/6

B2 Test

OPDRACHT:  Maak van het onderstaande “Vroeger en nu” een samenhangend verhaal, waarbij je woorden en zinnen afmaakt in de juiste vorm en binnen 15 minuten, zonder enig hulpmiddel.

VUL steeds alleen de ontbrekende letters IN ; maar soms ook hele woorden!

Let op: Wellicht krijg je de tekst niet af binnen deze 10 minuten, maar je taalbeheersingsniveau is daarmee wel ongeveer aangegeven..

1 / 6

Het huis van opa en oma is al heel ( ou____ )(a) en ligt in een (rustig__)(b) (str____)(c) net (b___ten)(d) ons (d__rp)(e).

(B__ide)(f) wonen (d___r)(g) al meer (d___)(h) (________(60)) ( i) jaar. Nog (st____ds) (j) krijgen zij (v____) (k)bezoek van (fa_____) (L) en (vr______) (m)en zitten dan (sa_____) (n) met (h____)(o) in de (woonk_____) (p) of op (zomerda____) (q) in de (tu____) (r).

Vul de ontbrekende woorden in

2 / 6

Het (_____/ zijn)(a) ook (alti_____) (b) (w___rm) (c) en (gezel_____) (d) bij (he____)
(e). Het (bez_____) (f) (wor___)(g) (m___stal) (h) wel getrakteerd op (ko_____) (i) , thee of
(vruchtendr___) (j) en een (lek____) (k), (ver____) (L) , (stu____) (m) (taar_____). (n)

Vul de ontbrekende woorden in

3 / 6

Vooral oma (herin_______) (a) (z_____) (b), hoe druk het ( so____s) (c)
(vroege______) (d) in hun huis ( w___s) (e) op zon- en (verja_____gen) (f).
(E__) (g) was toen (natu_____) (h)nog (ge_____)(i) (____foon) (j) en al (hele________) (k)
geen (inter________) (L), (zod_____) (m) visite bij hen (_______/komen)(n) om
(nieu___) (o) te (vert______) (p)en te (ho______) (q) , hoe het met hen (_______/ gaat) ( r).

Vul de ontbrekende woorden in

4 / 6

Oma (zeg_____) (a) met enige (regelm______) (b) , dat de (men_____) (c)
(destij______) (d) geen (agen_______) (e) (______/ hebben)( f), maar omgekeerd (jui_____)
(g) wel (v_____) ( h) (me____) (i) (ti_____) ( j).
Voor (ha____) ( k) is dat in ( ied____) (L) geval een (slech____) (m) (rui____) (n) !

Vul de ontbrekende woorden in

5 / 6

(Hoew____) (a ) het (le_____) ( b) in die vroegere (ti___) ( c) zo veel (rust____) (d)
was, ( _____/moeten) (e) (men____) ( f) (niettem___ ) (g) veel (din____) (h) (onth______)(i)
, die we tegenwoordig (erg______) (j) (_______/ zullen) (k) (______/opslaan) (l).//

Vul de ontbrekende woorden in

6 / 6

In hun (jeu____) (a) wisten (mijn grooto_____) (b) (compl_____) ( c) (tek______) (d)
(u___) (e ) hun (ho_____) (f) , (incl______) (g) (toepas______) ( h) (gedi_____) (i) en
(verz____)( j) voor (allerl____) ( k) (uiteenlop______) ( l) (gele_______) (m).
Zij herinneren (z____) (n) nog (a___) ( o) de dag van (gi__________) (p) de vele
(voordr_____) (q) , (toespr_____) ( r) en (lie_____) (s) , ter (ied____) (t) lering en (
verm_____) ( u) .//

Vul de ontbrekende woorden in

Bedankt voor het maken van de test.

Voor de evaluatie van het resultaat, kun je gegevens hieronder invullen.

Onze docent zal je zo snel mogelijk schriftelijk beantwoorden.

Show More

What Will You Learn?

 • Luisterend alle mogelijke complexe en abstracte gesprekken volgen, voordrachten, technische informatie en deviaties in standaardtaal opnemen en verwerken.
 • Lezend elke uiting begrijpen; zakelijke informatie; na herlezing of raadpleging van een woordenboek: complexe verbanden in fictie en non-fictie, ook buiten de directe interessesfeer.
 • Sprekend langere verhalen en samenhangen uit de doeken doen; een duidelijke, gestructureerde uiteenzetting geven, ook onvoorbereid en na onderbrekingen de draad weer oppakken. Beschrijvingen zijn adequaat tot in de details en worden gedragen door zelfvertrouwen in vocabulaire en grammatica.
 • Converserend mij uitstekend uitdrukken in allerlei situaties; sociaal, beroepsmatig, emotioneel, humoristisch, ernstig, empathisch en eventueel onder omstandigheden dubbelzinnig…
 • De reactietijd, na onderbrekingen en storingen is kort en de hervatting probleemloos vloeiend. Je bent overtuigend eveneens in minder bekende onderwerpen, of aan de telefoon.
 • Schrijvend exact en in het juiste register dingen voorstellen, uiteenzetten, uitleggen, overtuigen, grappen maken en mensen voor ideeën winnen.
 • Voor complexe gedachten vind ik het juiste vocabulaire, de passende stijl en toon voor de bedoelde werking ook in complexe samenhangen, samenvattingen, verslagen, eveneens in contexten van beelden, voorstellingen en fantasie. Teksten weerspiegelen bij voorbaat hun effect, omdat beperkingen in taal nagenoeg opgeheven zijn.
245.00
 • Teacher
  Raphael Vossen
 • Language
  Dutch

Payment :

img

Textbook not included

 • Book: “Nederlands naar perfectie" B2-C1” - ISBN: 9 789046 904527