/6

B2 Test

OPDRACHT:Β  Maak van het onderstaande β€œVroeger en nu” een samenhangend verhaal, waarbij je woorden en zinnen afmaakt in de juiste vorm en binnen 15 minuten, zonder enig hulpmiddel.

VUL steeds alleen de ontbrekende letters IN ; maar soms ook hele woorden!

Let op: Wellicht krijg je de tekst niet af binnen deze 10 minuten, maar je taalbeheersingsniveau is daarmee wel ongeveer aangegeven..

1 / 6

Het huis van opa en oma is al heel ( ou____ )(a) en ligt in een (rustig__)(b) (str____)(c) net (b___ten)(d) ons (d__rp)(e).

(B__ide)(f) wonen (d___r)(g) al meer (d___)(h) (________(60)) ( i) jaar. Nog (st____ds) (j) krijgen zij (v____) (k)bezoek van (fa_____) (L) en (vr______) (m)en zitten dan (sa_____) (n) met (h____)(o) in de (woonk_____) (p) of op (zomerda____) (q) in de (tu____) (r).

Vul de ontbrekende woorden in

2 / 6

Het (_____/ zijn)(a) ook (alti_____) (b) (w___rm) (c) en (gezel_____) (d) bij (he____)
(e). Het (bez_____) (f) (wor___)(g) (m___stal) (h) wel getrakteerd op (ko_____) (i) , thee of
(vruchtendr___) (j) en een (lek____) (k), (ver____) (L) , (stu____) (m) (taar_____). (n)

Vul de ontbrekende woorden in

3 / 6

Vooral oma (herin_______) (a) (z_____) (b), hoe druk het ( so____s) (c)
(vroege______) (d) in hun huis ( w___s) (e) op zon- en (verja_____gen) (f).
(E__) (g) was toen (natu_____) (h)nog (ge_____)(i) (____foon) (j) en al (hele________) (k)
geen (inter________) (L), (zod_____) (m) visite bij hen (_______/komen)(n) om
(nieu___) (o) te (vert______) (p)en te (ho______) (q) , hoe het met hen (_______/ gaat) ( r).

Vul de ontbrekende woorden in

4 / 6

Oma (zeg_____) (a) met enige (regelm______) (b) , dat de (men_____) (c)
(destij______) (d) geen (agen_______) (e) (______/ hebben)( f), maar omgekeerd (jui_____)
(g) wel (v_____) ( h) (me____) (i) (ti_____) ( j).
Voor (ha____) ( k) is dat in ( ied____) (L) geval een (slech____) (m) (rui____) (n) !

Vul de ontbrekende woorden in

5 / 6

(Hoew____) (a ) het (le_____) ( b) in die vroegere (ti___) ( c) zo veel (rust____) (d)
was, ( _____/moeten) (e) (men____) ( f) (niettem___ ) (g) veel (din____) (h) (onth______)(i)
, die we tegenwoordig (erg______) (j) (_______/ zullen) (k) (______/opslaan) (l).//

Vul de ontbrekende woorden in

6 / 6

In hun (jeu____) (a) wisten (mijn grooto_____) (b) (compl_____) ( c) (tek______) (d)
(u___) (e ) hun (ho_____) (f) , (incl______) (g) (toepas______) ( h) (gedi_____) (i) en
(verz____)( j) voor (allerl____) ( k) (uiteenlop______) ( l) (gele_______) (m).
Zij herinneren (z____) (n) nog (a___) ( o) de dag van (gi__________) (p) de vele
(voordr_____) (q) , (toespr_____) ( r) en (lie_____) (s) , ter (ied____) (t) lering en (
verm_____) ( u) .//

Vul de ontbrekende woorden in

Bedankt voor het maken van de test.

Voor de evaluatie van het resultaat, kun je gegevens hieronder invullen.

Onze docent zal je zo snel mogelijk schriftelijk beantwoorden.