19

A2 Test

Would you like t know your current Dutch language level? Push the button below. You’ll receive feedback ( free of charge) on the result and an advisory suggestion about wich language level suits you best.

1 / 25

Vul in:

 ´hebben´ of ´zijn´ en ´beginnen´

De scholen (   ) al weer (   ).     

2 / 25

Vul in:

‘hebben’ of ‘zijn’  en ‘betalen’

 Onze vriend (     ) alles voor ons (     ). 

3 / 25

Vul in:

‘hebben’ of ‘zijn’ + ‘wonen’ 

 Deze mensen ( ) hier altijd ( ).  

4 / 25

 Vul in:

‘hebben’ of ‘zijn’ + ‘lopen’

De wandelaars ( ) van hun huis naar de zee ( ).  

5 / 25

Vul in:

‘hebben’ of ‘zijn’  + ‘zien’

Onderweg ( ) ze veel vogels ( ).

6 / 25

Vul in:

‘hebben” of ‘zijn’  +  ‘zijn‘

Het (     ) een heerlijke dag (     ).

7 / 25

Vul de juiste vorm in:

 'werken'

Rosa-Maria (   ) gisteren tot half 10.  

8 / 25

Vul de juiste vorm in:

'mogen'

Vroeger (   ) de kinderen hier buiten spelen. 

9 / 25

Vul de juiste vorm in:

 'slapen' 

Ze ( ) daar toen maar een nacht.

10 / 25

Vul de juiste vorm in:

'beginnen'

Het feest ( ) om 20.00 uur. 

11 / 25

Vul de juiste vorm in:

'zijn' 

Iedereen ( ) al daar.

12 / 25

Vul de juiste vorm in:

'kennen' 

We (   ) bijna iedereen op het feest.

13 / 25

Maak de zin af:

Zij gaat naar de stad en ( ).

14 / 25

Maak de zin af:

Jij moet nu komen, want (   ).

15 / 25

Maak de zin af:

Drinkt U koffie of (  )?

16 / 25

Maak de zin af:

Hans helpt ons het meeste, als ( ).

17 / 25

Maak de zinnen af ( 6x2 punten)

 Deze mensen eten al lekker, terwijl wij ( )

18 / 25

Maak de zin af:

Marie was 12 jaar, toen ( ).

19 / 25

Vul in:

‘Het’ of ‘er’ 

( ) kost veel tijd, om te studeren;
( ) is geen twijfel;
We hebben ( ) gezien;
( ) moet vandaag iets gebeuren.

20 / 25

Beloof iets! Gebruik deze woorden:

  'morgen; wij; helpen; zullen'

21 / 25

Beloof iets! Gebruik deze woorden:

 'doen; ik; boodschappen; zullen'

22 / 25

Beloof iets!  Gebruik deze woorden:

'zullen; ik; koken; morgen'

23 / 25

Welke zin is correct?

24 / 25

Welke zin is correct?

  

25 / 25

Welke zin is correct?

Your score is